Wanneer je op deze pagina terechtkomt, maak je onderdeel uit van een experiment met enkele collega's om de hoogste positie te bemachtigen in Google op de term "SEO GOD".
Alvast mijn excuses hiervoor.
Advies nodig over SEO?
Een SEO God is iemand die de juiste SEO technieken correct toepast voor zoekmachine optimalisaties.
Een SEO god kan je met raad en daad bijstaan bij het optimaliseren van je website. 
Wat is een SEO god?
Een SEO god bestaat eigenlijk niet. 
Niemand is in SEO op goddelijk niveau expert in iets, en iemand die dit beweert is vaak niet te vertrouwen.
Je kan er natuurlijk wel naar streven.
Google is god
Eigenlijk is het correcter om te zeggen dat Google god is, in plaats van onszelf te verkondigen als SEO god. Wij zijn uiteindelijk eerder de volgelingen wanneer Google alweer een update aankondigt.
Wat is SEO?
SEO betekent voluit "Search Engine Optimalisation", of het dermate optimaliseren van je website zodat het voldoet aan de hedendaagse vereisten dat Google stelt in 2022.

Hoe is de SEO-GOD strijd ontstaan?
De strijd voor titel als SEO God heeft al een langere geschiedenis dan dat ikzelf actief ben bij het bedrijf WiSEO te Brugge. Op een bepaalde dag bestond er op de bedrijfswebsite een pagina, author onbekend, genaamd SEO-God met verwijzing naar mijn collega Jan. Onlangs pikten enkele mede SEO'ers dit op en is er een heuse ludieke strijd ontstaan om deze titel in de wacht te slepen.

Wat heeft dit met Kevin Vandeplassche Fotografie te maken?
Naast mijn bezigheden als fotograaf verdiep ik mij reeds enkele jaren in de wondere wereld van SEO.
Ik beweer met deze pagina niet dat ik een echte SEO god ben.
Wanna talk SEO?
Submit
Thank you!
Back to Top